Geschiedenis

Van protestbeweging tot brede maatschappelijke organisatie

Twee republikeinse groepen

In september 1996 legde een groep prominente Nederlanders een verklaring af waarin werd gepleit voor herstel van de republikeinse regeringsvorm. Dit initiatief werd het Republikeins Genootschap (RG) genoemd. Helaas bleef het bij deze verklaring, activiteiten werden niet ontplooid, enige vorm van lidmaatschap was niet mogelijk. Om in deze behoefte te voorzien werd op 20 januari 1998 het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) opgericht. De vereniging streeft er naar de monarchie in Nederland te vervangen door een republiek. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van democratische middelen.

NRG wordt RG

In 2010 kreeg het bestuur opdracht van de leden de vereniging te hervormen naar de geest van de nota Nieuw Republikeins Elan. De vereniging ‘nieuwe’ stijl wil uitgroeien tot een Na een scheiding van enkele jaren bundelen verschillende republikeinse fracties in Nederland hun krachten. Het Nieuwe Republikeins Genootschap (NRG) en het Republikeins Genootschap (RG) gaan vanaf mei 2017 door onder de naam Republikeins Genootschap. Bij deze fusie is ook een nieuw logo gepresenteerd met een blauwe‘r’ en een rode ‘g’.

Internationale samenwerking

Het RG werkt sinds 2010 samen met de Association of European Republican Movements; een pan-Europees samenwerkingsorgaan waarin kennis over republikanisme wordt uitgewisseld als mede campagnetechnieken. Jaarlijks vergadert de AERM in een land van een van de leden. Op dit moment zijn zes landen aangesloten bij de organisatie.

Samenwerking met De Republikein

Tijdschrift De Republikein is opgericht door leden van het NRG. Vanaf 1 januari 2018 wordt het magazine uitgegeven door het RG aan de leden en andere abonnees. De redactie van het tijdschrift blijft onafhankelijk.

Jonge Republikeinen

Vanaf eind 2017 hebben enkele jongeren zich verenigd in De Jonge Republikeinen (JR) – een organisatie voor politiek bewuste democraten met een voorkeur voor een republikeinse staatsvorm. De JR is onafhankelijk maar wordt waar mogelijk ondersteund door het RG.