Nieuwsbrief januari 2017

NRG voert actie op allerlei fronten Actievoeren op 27 april in Tilburg Koningsdag 2017 wordt gevierd op donderdag 27 april in Tilburg. Het NRG gaat daar...

Notulen ALV mei 2016

Op 21 mei 2016 hield het NRG zijn algemene ledenvergadering in Utrecht. Een stuk of dertig leden namen de moeite om naar Vredenburg te...

Kom naar de Najaarsvergadering!

Op zaterdag 5 november houdt het NRG de volgende ALV. Het exacte tijdstip is nog onbekend, maar de locatie zal opnieuw in Utrecht zijn,...

Republikein van het jaar 2016 / Schoothondje van Oranje

Het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) reikt dit jaar voor de derde keer de prijzen uit voor: Republikein van het Jaar, waarmee we iemand...

Republikeinen in Zwolle

Op woensdag 27 april hebben republikeinen van hun aanwezigheid laten blijken op de koningsdag te Zwolle. Hiervan wordt verslag gedaan op: http://hetnieuwrepublikeinsgenootschap.nl/2/16 ...

Nieuwe Revu, Radio 1, Algemeen Dagblad

De perscampagne van het NRG-bestuur is niet zonder succes gebleven! Deze week kunt u in de Nieuwe Revu een artikel over ons lezen, en...

“Niemand mag worden verplicht mee te doen aan een spelletjesdag ter ere van de...

Het NRG zendt in de weken voorafgaand aan de Koningsspelen reclamespotjes uit bij de NPO. Zowel op televisie als op Radio 2 kun je...

Standaardbrief

Geachte heer / mevrouw NAAM SCHOOLDIRECTEUR/-DIRECTRICE, In april doet onze school mee aan de Koningsspelen. Wij waarderen het enorm dat de school de moeite neemt...

Het gaat niet alleen om geld

Natuurlijk hopen we de €5.000,- bij elkaar te krijgen, en dus zijn donaties nog altijd mogelijk via Indiegogo of via iDeal. Maar er zijn...

Koningsspelen Vrijwillig

Het Nieuw Republikeins Genootschap zamelt geld in om leerlingen, ouders en scholen te bevrijden van de verplichting van de Koningsspelen. Misschien heeft u wel kinderen...