Bestuur


 
Het bestuur van het Republikeins Genootschap wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering en richt zich op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.
  • Hans Maessen – Voorzitter
  • Paul Land – Penningmeester
  • Lex Moen – Sociale media en jongeren
  • Jeffrey Jason Boekstaaf – Algemeen bestuurslid Republikeins Genootschap