Vereniging » ANBI-informatie

17 maart 2017

 1. De naam van de Instelling: Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland (vereniging)
 2. Het RSIN/fiscaal nummer: 851561500
 3. De contactgegevens: p/a Oudegracht 36, 3511 AP, Utrecht, contact@republikeinen.nl
 4. De Doelstelling: Het bevorderen van het herstel van de republikeinse regeringsvorm in Nederland
 5. Het beleidsplan: zie het beleidsplan verder op deze pagina
 6. De bestuurssamenstelling / de namen van de huidige bestuurders:
  a. Hans Maessen – voorzitter
  b. Gerrit van Malkenhorst – penningmeester
  c. Bert Steenbruggen – lid
  d. Boudewijn ’t Hart – lid
  e. Ella de Snoo – lid
  f. Lex Moen – lid
 7. Het beloningsbeleid
  Bestuur: de functies zijn onbetaald. Tot heden zijn geen vacatiegelden toegekend aan bestuursleden. Wel worden op verzoek reiskosten in het kader van bestuurswerkzaamheden vergoed.
  Organisatie: de organisatie heeft een part-time (20%) secretaris aangesteld. De vergoeding bedraagt € 25,00 per uur.
  Werkgroepen: voor de werkgroepen is per werkgroep een beperkt budget uitgetrokken. De groep bepaalt zelf welke uitgaven hiermee gedaan worden.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag 2016
 9. Financiële verantwoording
  Zie het Financieel jaaroverzicht NRG 2016