Over het Republikeins Genootschap

Algemene informatie

Het Republikeins Genootschap (RG) is de grootste republikeinse vereniging van Nederland met ruim zesduizend leden & sympathisanten. Het genootschap is op 13 mei 2017 ontstaan uit een fusie tussen het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG, opgericht in 1998) en het Republikeins Genootschap (RG, opgericht in 1996). Het RG streeft naar de afschaffing van de monarchie en de vestiging van de republiek in Nederland. Het genootschap zet zich in voor politieke steun voor de republiek. Daarnaast wil het RG met een actief mediabeleid het maatschappelijk debat over democratisering van onze staatsinrichting vergroten.

Organisatie

De leden van het RG vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het RG organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst waarin over belangrijke zaken voor de vereniging gestemd wordt. Het bestuur van het RG wordt benoemd door de leden en richt zich op de dagelijkse gang van zaken, communicatie en contacten met de pers. In deze taken is het bestuur verantwoording schuldig aan de ALV. Het bestuur ontvangt géén vergoeding voor haar werkzaamheden. De Werkgroep Republiek doet actief onderzoek naar republikeinse staatsvormen en werkt aan de opstelling van het Republikeins Manifest.

Bron: Stichting Geef Gratis

Communicatie

Het RG verzamelt, archiveert en produceert nieuws over de republiek en de monarchie in Nederland. Hiervoor onderhoudt het genootschap een blog op Republikeinen.nl en een maandelijks nieuwsbrief. Het RG werkt nauw samen met zusterorganisatie Pro Republica in de ontwikkeling van film- en nieuwberichten.

Het RG werkt nauw samen met tijdschrift De Republikein. Niet-leden kunnen zich via Republikeinen.nl abonneren op De Republikein. Het bestuur onderhoudt contacten met politici en journalisten door geregeld persberichten over actualiteiten rond de monarchie te verzenden.

Wij willen een Republiek!

Sluit je aan bij de grootste Republikeinse beweging van Nederland

Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van het RG. Leden hebben stemrecht op de ALV en worden uitgenodigd voor lezingen, debatten en andere activiteiten van het RG. de Algemene Ledenvergadering en lezingen als ook andere evenementen die door het RG georganiseerd worden.  Kosten voor het lidmaatschap bedragen € 25 per jaar (vanaf 1 januari 2018).