Over ons

Republikeins Genootschap

Het Republikeins Genootschap (RG) wil de monarchie afschaffen en vervangen door een republiek. Wij zijn de grootste republikeinse beweging van Nederland met 10.000 leden en sympathisanten.

Uitgangspunten

Wij baseren ons op het Republikeins Manifest uit 2002. Daarin staat:

  • Het Nederlandse volk is soeverein.
  • De burgers van Nederland zijn allen gelijkwaardig.
  • Het soevereine volk dient uit zijn midden op democratische wijze allen te verkiezen die een ambt met politieke macht zullen bekleden.
  • Iedere Nederlander beschikt over het grondwettelijke recht vanaf het achttiende levensjaar te kiezen en te dingen naar een ambt met politieke macht.
  • Uit de bovenbeschreven beginselen vloeit voort dat het staatshoofd wordt gekozen. Het huidige artikel 24 van de Grondwet is strijdig met deze beginselen.
  • De democratische verkiezing van het staatshoofd biedt de grootste garantie dat de bekwaamste en de beste dit hoogste ambt zal vervullen. Erfopvolging van het staatshoofd geeft deze waarborg allerminst.
  • Een periodieke democratische wisseling van het staatshoofd is een teken van de kracht en de continuïteit van de republikeinse regeringsvorm.
  • Een sober en zakelijk ingericht presidentschap versterkt het democratisch bewustzijn.
  • Een aan tijd gebonden presidentschap biedt de beste waarborgen ter voorkoming van een verstrengeling van staats- en persoonlijke belangen.