Vereniging » ANBI-informatie

Anbi informatie Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland

17 maart 2017

 1. De naam van de Instelling: Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland (vereniging)

 2. Het RSIN/fiscaal nummer: 851561500

 3. De contactgegevens: p/a Oudegracht 36, 3511 AP, Utrecht, contact@republikeinen.nl

 4. De Doelstelling: Het bevorderen van het herstel van de republikeinse regeringsvorm in Nederland

 5. Het beleidsplan: zie het beleidsplan verder op deze pagina

 6. De bestuurssamenstelling / de namen van de huidige bestuurders:
  a. Hans Maessen – voorzitter
  b. Gerrit van Malkenhorst – penningmeester
  c. Bert Steenbruggen - lid
  d. Boudewijn ’t Hart - lid
  e. Ella de Snoo - lid
  f. Lex Moen - lid

 7. Het beloningsbeleid
  Bestuur: de functies zijn onbetaald. Tot heden zijn geen vacatiegelden toegekend aan bestuursleden. Wel worden op verzoek reiskosten in het kader van bestuurswerkzaamheden vergoed.
  Organisatie: de organisatie heeft een part-time (20%) secretaris aangesteld. De vergoeding bedraagt € 25,00 per uur.
  Werkgroepen: voor de werkgroepen is per werkgroep een beperkt budget uitgetrokken. De groep bepaalt zelf welke uitgaven hiermee gedaan worden.

 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag 2016

 9. Financiële verantwoording
  Zie het Financieel jaaroverzicht NRG 2016

Jaarverslag 2016

Steef - 12 maart 2017

JAARVERSLAG 2016 Het bestuur bestond uit Hans Maessen (voorzitter), Ella de Snoo (vice-voorzitter), Gerrit van Malkenhorst (penningmeester), Steef van Gorkum (secretaris), Boudewijn ‘t Hart, Lex Moen en Bert Steenbruggen. Het bestuur vergaderde op maandelijkse basis. De werkgroep Republiek ...

Beleidsplan NRG

Steef - 22 januari 2017

Het beleidsplan van het NRG, geschreven door voorzitter Hans Maessen

Jaarverslag 2015

Steef - 18 december 2016

Jaarverslag 2015

Zevende internationale ontmoeting voor republikeinen

Steef - 26 april 2016

Vorig jaar was de ontmoeting in Amsterdam, nu in Madrid. Het NRG leverde een bijdrage.

Jaarverslag 2013

Anjo Clement - 7 september 2014

Het jaarverslag van 2013