Actueel » Leden schrijven

COLUMN: Het schaap en de anarchisten

Floris Müller - 27 april 2017

"Hij is écht slim". Nog voor het nationaal uitgezonden interview met Willem Alexander begonnen is, weet een van de anderen rondom de televisie te vertellen dat ons staatshoofd over een bovengemiddelde intelligentie beschikt. "Waarom is dat?", vraag ik. "Dat denk ik gewoon", antwoordt het schaap, "… ...

Koningsdag: alles moet, niets mag

Floris Müller - 24 april 2017

Winkels die hun schappen moeten leegruimen. Omwonenden die hun huis alleen via de achterdeur in mogen. Een demonstratieverbod in het centrum. En zo’n 150 scherpschutters om de sfeer te bewaken. Koningsdag belooft weer een gezellig volksfeest te worden.  De scherpst mogelijke veiligheidsmaatregelen; ...

Vlag wappert mooi

Republikeinen - 22 november 2015

Af en toe sturen leden artikelen en foto's op. Deze keer een lid die op een mooi landelijk gebied woont en altijd trots de republikeinse vlag laat wapperen.

Staatsbezoek China

Rudy Schreijnders - 7 november 2015

Opiniestuk van een NRG lid in de VPRO gids

De koning over geschiedenis VS

Aleid Offerhaus - 2 juni 2015

Het is met geschiedenis als met het huishouden: ben je net klaar met afstoffen, kan je weer opnieuw beginnen. Op de erkenning van de Verenigde Staten door de Republiek der verenigde Nederlanden lag blijkbaar nog een laagje, waardoor het zicht op de werkelijke gang van zaken aan het staatshoofd onttrokken werd.

Hoe naïef konden Bernhard en Juliana zijn?

Charles Verstraete - 29 maart 2015

Naar aanleiding van de publicatie “Koningin Juliana kocht “foute” kunst (Alkmaarsche Courant 19 februari 2015) wil ik het volgende kwijt.

Rupsje Nooitgenoeg

Charles Verstraete - 8 oktober 2014

Er was eens een rupsje in een heel rijk land. In dat land was ook een regering van heel wijze mensen die hun uiterste best deden om het rupsje steeds genoeg eten te geven, opdat het niet zou weglopen, want het rupsje was erg belangrijk voor hun land; dat vindt het hele volk zeiden ze. Ze wilden het rupsje ook niet in die grote tuinen laten kruipen, want dan zou het kou kunnen vatten of misschien wel opgegeten kunnen worden.......

De kosten van de koning

Drs. J.A.J. Johannisse - 6 oktober 2014

Het is een goed initiatief van NRC handelsblad om een overzicht te geven van de kosten die aan het koningshuis zijn verbonden zoals afgelopen zaterdag is gebeurd. Teveel worden deze kosten weggeschoven als onbelangrijk terwijl bepaalde kosten wel eens goed tegen het licht gehouden mogen worden.

Noodkantoor van 400.000 euro?

A.L. - 2 oktober 2014

Met woede en verbijstering lees ik zojuist op teletekst dat er in de tuin van De Horsten een nood-kantoorgebouw voor Wimlex neergezet gaat worden van VIERHONDERDDUIZEND EURO. Kennelijk vanwege de verbouwing (!) van Huis ten Bosch.

Bernard - ranzig boek

Charles Verstraete - 3 september 2014

Getriggerd door de recensie van uw journalist Bert-Jan Klein in het NHD van 4 april 2014, heb ik het door hem besproken boek “Niets was wat het leek” van de historicus Gerard Aalders gekocht en gelezen.

Hek van half miljoen euro

Charles Verstraete - 3 september 2014

Met ontsteltenis heb ik kennis genomen van de publicaties in NRC van 20 augustus en De Volkskrant van 21 augustus 2014. Schandelijk en onvoorstelbaar dat de Nederlandse belastingbetalers opdraaien voor een zogenaamd beveiligingshek rondom een privéterrein van W.A.! Wat heeft het gekost om het kennelijk voor alle Grieken geldende recht van vrije strandpassage bij de villa af te kopen? En wie heeft dat betaald? Of was dit een welkomstgeste van de Griekse overheid?

We worden allemaal gelijk behandeld, toch?

Ton Johannisse - 20 augustus 2014

Volgens het aller eerste artikel van de Nederlandse Grondwet worden alle mensen die in Nederland zijn in gelijke gevallen gelijk behandeld. De achtergrond van deze bepaling is dat wij geen rangen en standen kennen in onze samenleving. Dat is een heel mooi uitgangspunt maar de praktijk is wel eens anders.

Beste Emile van de SP

Charles Verstraete - 14 augustus 2014

Heb durf. Maak je sterk om de volledig overbodige monarchie op te heffen, dan heb je gelijk vele tientallen miljoenen om de bejaarden- en verzorgingstehuizen open te houden en wellicht ook nog wat geld om verzorgend personeel aan het werk te houden.

De Balkenende-norm voor W.A.

Charles Verstraete - 3 mei 2014

Diep respect voor PVDA kamerlid Jan Vos die de moed gehad heeft het absurd hoge salaris en de vrijstelling van belasting voor W.A. en verdere familie aan de kaak te stellen. In een zogenaamde democratie als Nederland, zouden de grondwet en de belastingwetten toch voor iedere Nederlander moeten gelden, en wel zonder uitzondering. Ook de zogenoemde, eveneens belastingvrije, grondwettelijke uitkeringen van vele miljoenen euro’s zijn van een asociaal hoog niveau. Als we deze overbodige functie/functies nu eens opheffen en dan de onvrijwillig werkelozen, net zoals al die andere duizenden werknemers die ontslagen worden, een jaar WW geven en daarna naar de Bijstand verwijzen, ja dan, dan zouden we bijvoorbeeld alle verzorgingstehuizen open kunnen houden, en misschien nog een paar extra verpleeghulpen kunnen aanstellen.

De Republikein - “An offer you can’t refuse”

Leo Verhoef - 29 maart 2014

Zoals alle leden ontving ik een gratis exemplaar van het tijdschrift ‘De Republikein’. Ik was vanaf het eerste verschijnen van dat tijdschrift geabonneerd maar heb op een gegeven moment uit onvrede over de inhoud van het blad mijn abonnement opgezegd.

Natuurlijk ben ik voorstander van een periodiek dat de republikeinse gedachte onder de aandacht brengt en daarom was ik uiterst benieuwd naar de inhoud van dit ons aangeboden nummer. Als echte Hollander altijd belust op een voordeeltje, sprak natuurlijk ook de korting voor NRG leden mij aan. Bijna had ik, al voor het tijdschrift in te zien, de bijgesloten bon ingevuld en opgestuurd.

Leo Verhoef prikt oranjemythe door:

Lex - 3 mei 2013

In de massale oranjegekte van 30 april viel het niet mee je als republikein overeind te houden. Leo Verhoef besloot in zijn woonplaats Overdinkel tot een letterlijke prikactie over te gaan. De plaatselijke supermarkt was, zoals overal in het land, versierd met oranje luchtballonnen. Door het lekprikken van zo’n oranjeballon werd symbolisch duidelijk gemaakt dat de monarchie slechts opgeblazen leegheid is (Foto: Aletta Veld).

Leo Verhoef wil naar de Dam

Leo Verhoef - 10 april 2013

WATERLOOPLEIN

(plus reacties)

Een witte rommelmarkt op 30 april

Nec fasces nec opes sola democratiis sceptra perennant "Noch macht, noch rijkdom, maar slechts het gezag van de democratie blijft bestaan"

Laurens van Eijk - 7 april 2013

een spreekbeurt van Laurens van Eijk, een middelbare scholier. Als docent scheikunde en biologie kan ik het niet nalaten een opmerking te plaatsen Er mist een belangrijk aspect en dat is het aspect van verantwoording afleggen. De koning(in) legt geen verantwoording af over wat ze doet, de minister is ...

Hoe lang nog deze geldverslindende monarchie?

Yvon Visser - 7 april 2013

Hoe lang nog deze geldverslindende monarchie? Beste redactie, Als ik kijk naar de enorme poespas die momenteel gaande in voor de aanstaande troonswisseling, kan ik me daar alleen maar groen en geel aan ergeren. Ten slotte wordt één en ander betaald van ons, Nederlanders, dure belastinggeld en niemand ...

Nederland moet een Republiek worden:

Richard Mulder - 6 april 2013Ik hanteer daarbij, zeker ook opvoedkundig, de volgende 6 stellingen:

Gelijke rechten

Jacques van de Vall - 6 april 2013

Toen ons staatshoofd in 1948 de Internationale Rechten Van De Mens ondertekende was dat eigenlijk ook het einde van het Koningshuis en de Monarchie.Tenslotte, als wij er vanuit gaan dat elk mens bij geboorte gelijke rechten en kansen dient te hebben dan kan het niet zo zijn dat er ergens in Nederland ...

MIJN DROOM VOOR DE KONING

Leo Verhoef - 2 april 2013

MIJN DROOM VOOR DE KONING Beste Alex, Je moet wel haast denken dat het Nederlandse volk uit imbecielen bestaat; in plaats van zaklopen, koekhappen en wc-pot werpen gaan we een liedje voor je zingen, we houden de kinderen van school om spelletjes voor je te doen en last but not least worden we gevraagd ...

De Eed aan de koning.

Anthonie Visser - 28 maart 2013

De Eed aan de koning. Citaat I. : Wat een slaaf is in het huishouden, is de onderdaan in het staatsbestel,27 maart 2013 kortom een werktuig van de gezagsdrager. ( Hugo de Groot : Het recht van oorlog en vrede. Boek1-deel5-par3.) Citaat 2 : In de Telegraaf :Het opnieuw ...

Eed zaait verwarring

Cent Wagenmaker - 26 maart 2013

Geachte mevrouw/heer, Het moet ook u opgevallen zijn dat de komende stoelwisseling verwarringheeft gezaaid m.b.t. de Eed bij o.a. kamerleden tijdens de komendestoelwisseling.Nu is het zo dat een Eed afleggen betekent een plechtige belofte doen.Een Meineed betekent liegen terwijl je gezworen hebt de ...

Geachte redactie

Otto Jongmans - 23 maart 2013

Geachte redactie, Naar mijn opvatting worden er in de discussie over de meest wenselijke staatsvorm voortdurend twee dingen door elkaar gehaald. Het ene is de discussie over koninkrijk versus republiek, en het andere is het eventuele wangedrag van de verschillende leden van de familie Van Oranje. Dat ...

Kosten koningshuis versus president

Arjan van Dijk - 21 maart 2013

mail van een lid met daaronder commentaar van Anjo Clement

Antwoord Groen Links beschamend

Peter Beijer - 20 maart 2013

"Ik heb een antwoord gekregen van Groen Links en ik vind het een beschamend antwoord."

ingezonden brief van NRG-lid Henk Pijning

Henk Pijning - 19 maart 2013

NRG bedankt, Brede interesses en een ontspannen levensstijl voorkomt dat ik van veel onderwerpen het naadje van de kous weet. Een marginaal fenomeen als de Nederlandse monarchie; ach het zal wel. Het leek mij prettig voor mensen met een laag zelfbeeld. Zij kunnen zich identificeren met een koning en ...

Persoonlijk verhaal

Bert Dobben - 11 februari 2013

"Als je de media de afgelopen dagen mag geloven bestaan er in Nederland alleen nog maar mensen die het koningshuis een warm hart toedragen."

Verkiezing Staatshoofd

Redactie - 18 juli 2011

De heer van Hooijdonk uit Boxtel stuurde een interessante visie op de democratische verkiezing van het staatshoofd:

http://www.xead.nl/een-aanvaardbaar-compromis-tussen-republiek-en-monarchie

Het Wilhelmus

Redactie - 17 juli 2011

Enkele reacties op de pagina: "Leden schrijven".

Enkel het begin?

Pierre Rousseau - 28 februari 2011

Op de pagina "Leden schrijven" becommentarieert de heer Rousseau het initiatief om tot een ceremonieel koningschap te komen

Koning en Ministers

C. de Hart - 22 februari 2011

Dhr C. de Hart schrijft in het blad Binnenlands Bestuur:

Opnieuw is een discussie ontstaan over de staatsrechtelijke positie van de koning en de ministeriele verantwoordelijkheid. Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer moet de koning geen lid zijn van de regering. Zijn rol moet worden beperkt tot een ceremoniele.

Voor het complete artikel: www.binnenlandsbestuur.nl; whitepapers.

Oproep aan Beatrix

Redactie - 14 februari 2011

In de rubriek 'Leden schrijven' doet mevrouw Leemeijer een beroep op Beatrix om de door haar vader onterecht verkregen 'Wiedergutmachungs'-gelden aan de echte slachtoffers terug te geven.