Actueel nieuws

Videoverslag van de Algemene Ledenvergadering 21 november 2015

NRG - 25 november 2015

Hoogtepunten waren de uitreiking van de trofee "Republikein van het Jaar 2015" aan farao Arjen Lubach voor zijn kostelijke satire op het erfelijk koningschap, en de grote steun die hij daarbij heeft gekregen voor zijn burgerinitiatief.

Verder ontvingen wij als gast de politiek- en massapsycholoog Peter van Ginneken die sprak over 'Politieke ratio en emotie bij de massa'. Hij werkte dit thema uit in het licht van het draagvlak voor de Oranjes onder de bevolking.

Daarnaast was er natuurlijk ook de huishoudelijke agenda. Daar springt uit dat zowel de voorzitter als vijf bestuursleden hun zetel ter beschikking stelden. Het gaat in alle gevallen om opzeggingen op grond van persoonlijke overwegingen van betrokkenen. De verhoudingen binnen het bestuur zijn prima, dus daar ligt het in ieder geval niet aan.

Gelukkig hebben zich na de oproep in een eerdere nieuwsbrief voldoende nieuwe gegadigden voor een bestuurszetel gemeld. Hans Maessen, al eerder kort NRG-voorzitter en breed bekend vanwege zijn actie op de Dam in 2013, heeft opnieuw de voorzittershamer ter hand genomen. In het dagelijks leven is Hans Maessen directeur van Maco Customs Service in Roermond. Daarnaast hebben Dico Meier, Ella de Snoo, Boudewijn 't Hart en Lex Moen zich beschikbaar gesteld voor een bestuurszetel.

alt text

Het nieuwe bestuur van links naar rechts:
Gerrit van Malkenhorst: zittend penningmeester
Hans Maessen: nieuwe voorzitter
Ella de Snoo: nieuw algemeen bestuurslid
Lex Moen: nieuw algemeen bestuurslid
Boudewijn 't Hart: nieuw algemeen bestuurslid
Bert Steenbruggen (algemeen bestuurslid) was helaas al naar huis en staat dus niet op deze groepsfoto.

Vlag wappert mooi

Republikeinen - 22 november 2015

Af en toe sturen leden artikelen en foto's op. Deze keer een lid die op een mooi landelijk gebied woont en altijd trots de republikeinse vlag laat wapperen.

Tags: Actueel » Leden schrijvenLees verder

Staatsbezoek China

Rudy Schreijnders - 7 november 2015

Opiniestuk van een NRG lid in de VPRO gids

Tags: Actueel » Leden schrijvenLees verder

Videoverslag prinsjesdag 2015

NRG - 7 november 2015

Videoverslag prinsjesdag 2015

Tags: Actueel » NieuwsLees verder

Hans van den Bergh Lezing 2015

26 oktober 2015

De jaarlijkse (2e) Hans van den Bergh lezing zal op donderdag 3 december 2015 gehouden worden in Den Haag:
Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag. Aanvang 20.15 uur.

spreker: Dik van der Meulen over: Multatuli en het 'wormstekig huis van Oranje'**

Tags: Actueel » Lezing & debatLees verder

Professionalisering organisatie NRG/Republikeinen.nl

24 oktober 2015

De Algemene Ledenvergadering heeft in het voorjaar het bestuur het groene licht gegeven om binnen de beschikbare middelen de organisatie te professionaliseren. Dat proces is na enkele interne discussierondes nu in volle gang.
De kern van de nieuwe opzet vormt het aanstellen van een part-time secretaris. Met deze secretaris moet vereniging sneller gaan inspelen op actuele discussies over onze archaïsche staatsvorm gebaseerd op erfopvolging. Leden die belangstelling hebben om deze plek in te vullen kunnen hier lezen wat gevraagd en geboden wordt.....

Tags: BestuurLees verder

Stop met de Troonrede

Hans Maessen - 16 september 2015

In een democratie hoort een neutraal staatshoofd geen politieke regeringsverklaring uit te spreken. De Grondwet schrijft niet voor dat de Koning de troonrede moet voorlezen. Net zoals door het parlement de rol van de Koning in een formatie is afgeschaft, zo moet hij ook niet meer de Troonrede uitspreken. Dat moet de Minister-president doen.

Tags: Actueel » NieuwsLees verder

Republikeinse actie op prinsjesdag

Boudewijn 't Hart - 3 september 2015

15 september is een prima gelegenheid voor Republikeinen om te laten zien dat een erfelijk staatshoofd niet meer van deze tijd is. Maak gebruik maken van je onvervreemdbaar recht op vrijheid van meningsuiting! Geen demonstratie dus maar vrijheid van meningsuiting conform de Grondwet art.7 , je kunt dus gerust met een bord met een Republikeinse tekst voor je mening uitkomen.

Tags: Actueel » NieuwsLees verder

750 jaar Oudewater. Willem Alexander ontmoet republikeinen.

Daniël Westhoek - 28 juli 2015

Op 3 juli 2015 vierde Oudewater het 750-jarig bestaan. Koning Willem Alexander kwam voor deze gelegenheid langs. Het Nieuw Republikeins Genootschap en ProRepublica mochten gezamenlijk een stand plaatsen om een tegengeluid te laten horen. Er werd nog een flyer uitgedeeld aan Willen Alexander. De flyer weigerde hij met de woorden "Die heb ik al gelezen, prachtig, maar leuk dat jullie er zijn, dapper". Zie hier de video.

Tags: Actueel » NieuwsLees verder

Arjen Lubach uitgeroepen tot republikein van het jaar

Daniël Westhoek - 26 juli 2015

Arjen Lubach is uitgeroepen tot republikein van het jaar. Met zijn act als eerste farao der Nederlanden wist hij de concurrentie ver achter zich te houden. Lubach heeft met zijn act op een ludieke wijze het koningshuis en de huidige staatsvorm aan de kaak gesteld. Lubach heeft het laten weten vereerd te zijn met de prijs.

Tags: Actueel » NieuwsLees verder